Support & Retur

  • Retur
  • Angrerett
  • Service og reparasjon
  • Verksteder

 

Support & Retur

Retur
Dersom du av forskjellige årsaker skal returnere et produkt må du melde dette på forhånd. Ta kontakt med oss for returskjema på e-post: post@stavangerfoto.no
Skjemaet må fylles ut og sendes med varen. Forutsetning for retur er at varen er kjøpt hos Stavanger foto.  Ved enkelte tilfeller vil vi forbeholde oss retten til å videreformidle returbehandlingen. Dersom påståtte feil ved varen ikke viser seg å være feil ved gjennomgang hos oss belastes kunden for testingen og  forsendelseskostnader tilbake til kunden. Dersom returen gjelder angrerett ber vi deg lese avsnittet som omhandler dette.

Dersom du sender  verdier over kr  500,- anbefaler vi at du bruker Postens Servicepakke eller Norgespakke slik at sendingen er registrert og har sporingsnummer. Sender du innholdet som vanlig brev har du ingen garanti dersom sendingen forsvinner.

 

Hvordan sender jeg i retur til dere?

Ta kontakt på forhånd og avtal at du sender inn. Deretter er det bare å pakke utstyret godt og sende det til oss.

 

Enkleste (og som regel billigste måte) er å registrere innsending slik:
 

 

Vår adresse er allerede registrert og du får sporing på sendingen

Du betaler med Vipps eller kort (fra ca 69,-)

Pakken leveres inn på et PostNord-hentested og blir sendt direkte til butikken vår

Sendingslappen kan skrives ut ved fremvisning av sendingsdetaljer på hentested
 

 

Hvilken adresse skal jeg sende returen til om jeg sender inn på andre måter?

Postadressen vår er:

Stavanger foto

Alexander AS

Postboks 1144

4095 Stavanger

 

Det er også veldig viktig at du legger inn post@stavangerfoto.no som e-postadresse til mottaker når du sender pakken. Da får vi hentemelding på e-post og kan hente ut pakken raskere. Mange legger sin egen e-postadresse, men da får vi aldri beskjed om at pakken er ankommet og det er kan føre til at pakken sendes i retur til avsender.

 

Angrerett
Iflg. Angrerettloven av 1. desember Nr. 105 2000 kan kunden gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt, eller 1 år dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt. Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen er overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig.

Vi anbefaler at man benytter angrerettskjema som finnes vedlagt i forsendelsen. Du kan også få tilsendt angrerettskjema via e-post ved å sende e-post til post@stavangerfoto.no. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter tjenesteyter å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker betale, med mindre tjenesteyteren har misligholdt avtalen. (Jf Angrerettloven § 15, første ledd)
 

Service og reparasjon
Dersom du har kjøpt et produkt hos oss som har behov for service eller reparasjon kan du enten møte opp med produkt og kjøpskvittering i butikk eller sende direkte til verksted.

 

Ønsker du å sende det direkte til verksted finner du linker til de ulike verkstedene og beskrivelse av prosedyre i listen under:
 

ta gjerne kontakt med oss før du sender inn til verksted.

Les mer...Vis mindre...